Verbouwing van de faciliteit

De petanquebaan is vernieuwd, zodat het gebruik ervan toegankelijker is voor onze klanten.