Servei autocaravanes

El Càmping ha disposat un espai de desguàs per a les autocaravanes.