Puntualitat a la piscina

S'ha instal·lat un rellotge de grans dimensions a la zona de les piscines.