Control accés vehicles

Seguint el pla de millores del Càmping, s'ha instal·lat un nou sistema de control per permetre l'accés de vehicles, amb lector de matrícules.