El Càmping aposta, una vegada més, per les energies renovables

S'han instal·lat 12 plaques solars d'última generació, podent acumular gran quantitat d'aigua a temperatura molt alta,