Estalvi Energètic

Per tal de dur a terme aquest estalvi, el Càmping ha substituït la totalitat del seu enllumenat vial per pantalles sistema led.