Juridische vermeldingen

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL fourni met de CIF B43674431, evenals met de aanwezige eigenaar, dynamisateur en beheerder van de inhoud van de internetsite. Het eindrapport van de gebruikers dat in overeenstemming is met de huidige norm voor de bescherming van personen en speciale karakters en van de verordening van het Europees Parlement nr. 2016/679 van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in de respect voor de behandeling van données personles is de essentie dat de vrije circulatie van données en lequel est ingetrokken de Richtlijn 95/46/EG (Réglement général de protection des données) en de wet van de Société des Services et de l' Informatie en elektronische handel (Wet 34/2002 van 11 juli).

Nom du verantwoordelijkCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres
Strandweg, z/n
VillePostcode:
Altafulla43893

Concept van gebruik

Het gebruik van internet (inclusief privétoegang) schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige aanvaarding en zonder reservering van alle informatie en toegang tot de voorzieningen, inclusief deze wettelijke vermeldingen en het vertrouwelijkheidsbeleid in de door u gepubliceerde versie. , SL is het moment waarop de gebruiker toegang krijgt tot internet. Als gevolg hiervan zal de gebruiker ook aandacht besteden aan de juridische kwesties die de vertrouwelijke politiek met zich meebrengen dat u internet en de site gebruikt om nieuwe wijzigingen te voorkomen.

Informatie over de leugens

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is verantwoordelijk voor de sites en pagina's op internet en is toegankelijk via de namen en inhoud van de inhoud die beschikbaar is voor de niveaus.

Het importeren van het eigendomsvoorbehoud of de toegang tot een paginaweb is niet-geëigend en het risico is exclusief voor het gebruik van het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, het wordt niet aanbevolen een garantie te geven op de verkregen informatie met betrekking tot de eigendomsrechten par rapport au prevu internetsite. Le CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor klachten, claims of persoonlijke gegevens die voortkomen uit gebruik of informatie verkregen via het internet. Probeer een link te gebruiken of te misbruiken waarmee u verbinding kunt maken met internet of met de pagina van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL om toegang te krijgen tot informatie uit andere landen na dit dernière.

Liens na externe internetpagina's

Het is een kwestie van eigendomsrechten op pagina's die manifestaties bevatten, racistische propaganda, xenofoben, pornografie of excuses voor terrorisme tegengesteld aan Droits Humains of importeren van illegale karakters of in strijd zijn met het moreel en de openbare orde. In dit geval is er geen toespeling of verklaring dat het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL tussenbeide komt, deelneemt of toezicht houdt op de bedragen die de inhoud vormen van de pagina waarop het cijfer wordt vermeld.

Vertrouwelijkheidsbeleid

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL fourni met de CIF B43674431, evenals met de aanwezige eigenaar, dynamisateur en beheerder van de inhoud van de internetsite. Het eindrapport van de gebruikers dat in overeenstemming is met de huidige norm voor de bescherming van personen en speciale karakters en van de verordening van het Europees Parlement nr. 2016/679 van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in de respect voor de behandeling van données personles is de essentie dat de vrije circulatie van données en lequel est ingetrokken de Richtlijn 95/46/EG (Réglement général de protection des données) en de wet van de Société des Services et de l' Informatie en elektronische handel (Wet 34/2002 van 11 juli).

Op deze normale manier informeren wij u dat de données eenvoudig te gebruiken zijn via de formules op de pagina (inclusief de privépagina's) die zijn opgenomen en verwerkt in een directe verwerkingsregistratie in de RGPD van het TGN BUSINESS CENTER. , SL is verantwoordelijk voor het finaliseren van een relatie tussen partijen en het beschermen van de regelgeving, met name op het gebied van het voorkomen van risico's en andere gerelateerde wetgeving. Vertrouwenspersonen zijn vertrouwd en hun gebruik beantwoordt hun levensstandaarden op een bepaald moment. Als u wilt, kunt u de behandelingen van deze données bekijken, corrigeren, annuleren en er bezwaar tegen maken via een koerier die is geschreven naar: Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona. Voor het verkrijgen van plus informatie over vertrouwelijke politieke voorstellen. S'il vous plait, directoriz-vous sur le lien suivant: Privacybeleid

Informatie over het gebruik van cookies

Op de internetsite kunnen cookies worden gebruikt. Het doel van deze Cookies is om de service die onze klanten en bezoekers bieden te verbeteren. Als u meer weet over het gebruik van cookies bij CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, kunt u notre zien Cookie beleid.

Afstand doen en beperking van aansprakelijkheid

Le CENTER DE NEGOCIS TGN, SL informeert dat het elk moment de beveiligingsmogelijkheden implementeert om gebruikers van de site, informatie en passende diensten te presenteren, te controleren en te actualiseren. Indien echter op bepaalde aspecten het recht op rectificatie is voorbehouden, kunnen gebeurtenissen en heimelijke handelingen resulteren in onjuiste informatie, informatie wordt gedurende de dag niet misbruikt of per abuis gebruikt.

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verkrijgt de informatie en materialen, ook op de internetpagina, van aanzienlijk betrouwbare bronnen, maar eerder dat de maatregelen snel worden genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, en er is geen garantie voor. exact of bijgewerkt.

Bovendien informeren wij u dat de inhoud van deze internetsite twee finaliteiten heeft: een definitieve informatie over de informatie die wordt gepresenteerd in de kwaliteit, situatie, diensten en tarieven en andere vormen van verkoop van diensten volgens de huidige wettelijke en andere vermeldingen. teksten die op de site worden gepresenteerd.

Indicaties over technische aspecten

Le CENTER DE NEGOCIS TGN, SL wijst het bedrag af waarvoor het verantwoordelijk is in geval van onderbreking of de werking van de diensten en inhoud die op internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. Egalement, het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of informatie over dit gegevensverlies. Tijdelijke opschorting van elektronische vloeistoffen of andere vormen van indirecte schade kunnen worden veroorzaakt door gebruikers en niet door CENTER DE BEGOCIS TGN, SL

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verklaart en garandeert niet dat de diensten en inhoud ononderbroken zijn. Bovendien wordt verklaard dat deze inhoud fouten kan bevatten, die in deze gevallen worden gecorrigeerd of dat ze ervoor zorgen dat de beschikbare inhoud virussen of andere schadelijke inhoud bevat. Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL heeft al het werk om dit soort incidenten te voorkomen. Als de gebruiker beslissingen neemt of acties uitvoert met de basisinformatie, zelfs als deze op het internet wordt geïmporteerd, kan hij de verificatie van de informatie uit bronnen eisen.

Industrieel en intellectueel eigendom

De inhoud voorgesteld door het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, allemaal met de inhoud gepubliceerd op internet via zijn internetpagina's, is ontleend aan het gevoel van de wetgeving op de intellectuele eigendom en als bescherming van de internationale wetten die van toepassing zijn op de matière.

Blijf interdites, importeer de vorm van reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie misplaatst en algemeen, importeer niet de exploitatie van publieke activiteiten op internetpagina's als informatie-inhoud zonder toestemming van het CENTRUM DE NEGOCIS TGN, SL

Daarom is de volledige inhoud te vinden op de verschillende internetsites en op de teksten, afbeeldingen, logo's, industriële ontwerpen, iconen, knoppen, software, handelsnummers, merken, of welke andere tekens dan ook mogen worden gebruikt. commerciële zaken zijn eigendom van intellectuele en industriële eigendommen van het CENTRUM DE NEGOCIS TGN, SL of van de titulaire niveaus van meer autorisaties, waaronder op verschillende internetsites.

De inhoud, afbeeldingen, formaten, meningen, indexen en andere uitdrukkingsvormen die het deel van de pagina internet vormen als de software die nodig is voor de functie en de visualisatie, vormen voor de meerderheid een werk in de zin van de rechten van auteur en rust. , beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom die van toepassing blijft. De schending van de individuele situatie impliceert het plegen van ernstige illegale handelingen en een sanctie van de wettelijke en burgerlijke wetgeving.

Blijft interdit: Alle handelingen in de vorm van het gebruik van diensten of inhoud van peuvent explorer of dienen commerciële leiding of indirectheid in het geheel of een deel van de import van inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen enz. die een deel van de pagina's op internet vormen zonder schriftelijke toestemming van het TGN BUSINESS CENTER, SL

Concretisering, en zonder volledige karakteristiek, zijn reproductie-, distributie-, transmissie-, hertransmissie- en emissiehandelingen die niet worden geïmporteerd, waarbij de opslag van fysieke en logistieke ondersteuning plaatsvindt (bijvoorbeeld: diskettes of diskettes tijdens de opslag). De digitalisering is beschikbaar op basis van verschillende données des autorisations du CENTER DE NEGOCIS TGN, SL als de vertaling, de aanpassing of de import van andere transformaties van deze meningen, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere beschikbare vormen. doorkruis de diensten of contenus en tant que tels. Deze handelingen zijn onderworpen aan de wetgeving die van toepassing is op het gebied van intellectuele eigendom, industrie of imagobescherming.

Le CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is de toegang tot de pagina's van internet en andere producten en diensten beperkt tot de publicatie van meningen, observaties, afbeeldingen of commentaren die gebruiksmogelijkheden kunnen bieden op het gebied van elektronische koeriers .

Le CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is een sens, die een kans biedt, zonder vooroordelen over de unieke en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers, de noodzakelijke filters die deze pagina's op het internet doorkruisen Houd racistische meningen, xenofoben, discriminatoire, pornografische, lasterlijke meningen vast of importeer een rapport met geweld of illegale en valse berichten.

De gebruikers die de internetpagina's naar het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL sturen of de afdeling toezicht houden op observaties, meningen of commentaren voor de dienst van elektronische koeriers, s'ils expliciet de manière suree le contraire, dans ce cas, la nature van diensten of inhoud, op dit moment geeft het CENTER DE BEGOCIS TGN, SL toestemming voor de reproductie, distributie, transmissie, hertransmissie en uitgifte van fysieke of logische vormen (bijvoorbeeld: diskette of harde schijf), computers, digitalisering. Deze informatie is beschikbaar volgens de algemene voorwaarden van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL. De vertaling, de aanpassing, of het importeren van de vorm van transformatie van observaties, meningen of commentaren, tout le temps, seront protégés par des rechten van de juridische wereld.

Deze toestemming is echter gratis om een elektronische koerier uit te wisselen met opmerkingen, meningen en opmerkingen. De gebruikte gebruikers moeten de beloningspretentie van het deel van CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL betalen

In overeenstemming met de voorgaande paragraaf blijft het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL wettelijk bevoegd om door te gaan met het wijzigen of wijzigen van observaties, commentaren, meningen voor adapters en de noodzaak van een redactionele vorm van internetpagina's zonder de noodzaak van eux il n'y Het is niet de bedoeling dat het soort letsel aan het moreel van de auteur wordt toegeschreven, dat het gebruik ervan door andere mensen kan worden veroorzaakt.

Houd interdits vast: de beste brontechniek, logica of technologie die een niveau oplevert dat voordeliger is, leiding of indirect, met of zonder winst door contenus te zoeken, formulieren, aanwijzingen en uitdrukkingen die de internetpagina vormen of de inspanning die men in het CENTRUM doet DE NEGOCIS TGN, SL voor zijn functie.

Concrètement, reste interdit: ons lijkt op een nieuw adres van de internetpagina van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zonder toestemming van de klant. Alle schendingen van dit apparaat worden op dit moment beschouwd als een legitieme schending van het intellectuele eigendom van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op de internetpagina's en andere soortgelijke inhoud.

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de genoemde gedragingen en acties op de manier waarop het niet verantwoordelijk is voor de inhoud, diensten, producten, enz. Vanuit niveaus heeft u direct of indirect toegang tot de site via de banners en de links of hyperlinks die vergelijkbaar zijn met de sites van CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Blijf op de hoogte: de beste technieken, logica en technologie kunnen een niveau opleveren dat voordeliger is, of indirect, met of zonder winst uit contenus en vormen van indicaties en uitdrukkingsvormen die een deel van het internet vormen. Onze inspanning wordt geleverd door het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL voor zijn functie.

Betonwerken, les pandrechten, hyperliens etc. Overeenkomsten kunnen zich voordoen in de richting van de pagina van de CENTER DE NEGOCIS TGN, SL restent interdits zonder de schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL Alle overtredingen op dit apparaat op dit punt worden beschouwd als verwondingen en schendingen van intellectuele eigendomsrechten klant op internetpagina's en op de volgende pagina's.

Het CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gedrag dat voortvloeit uit de hierboven genoemde acties. Bovendien aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, diensten, producten etc. Van niveaus die direct of indirect toegankelijk zijn via de banners, links of hyperlinks vergelijkbaar met de sites afkomstig van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL