Contactar

Si us plau, ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més ràpid possible.

    Para unirse a nuestra lista de correo, simplemente marca esta casilla. Puedes darte de baja en cualquier momento.
    Ocasionalmente me gustaría recibir noticias.

    CENTRE DE NEGOCIS TGN, S.L. proveïda de CIF B43674431, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquesta web. L’entitat informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

    En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del qual és responsable CENTRE DE NEGOCIS TGN, S.L., amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als objectius legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit a Carretera de la Playa s/n, 43893, Altafulla. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacidad.