Legal Notice

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, amb Tax ID number B43674431, acts as holder, facilitator i manager of the contents of this website. Entitat informs users that it fully compliant with the data protection legislation currently in force, especialment with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2017 on la protection of natural persons with regard to the processament personal data i en el free moviment de la seva data, repealing Directive 95/46/CE (General Data Protection Regulation), is law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce.

Business NameCIF
CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLB43674431
Address
Carretera de la Platja, s/n
CityPostcode:
Altafulla43893

STATUS OF USER

Per a utilitzar aquest lloc web (incloent-hi la private area), l'estatus d'usuari és adquirit i aquest implies l'ampliació i un acceptable acceptació d'allò i de totes les provisions incloses en aquest Legal Notice and in Privacy Policies in the version publicat by CENT NEGOCIS TGN, SL en el moment necessari que les accessos del lloc web. Therefore, the User should carefully read this Legal Notice and the Privacy Policies every time he/she intends to use the website, as there mai have been changes.

INFORMATION ABOUT LINKS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es pot respondre a llocs webs per a tots els que es poden accedir mitjançant enllaços, o per any contents disponibles per a parts.

Any useu per a l'enllaç o l'accés a un website external és made at sole choice and risk of the user. CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL. Dos no recomanen o guarantee any de la informació obtained through a link to a website no perllonga el CENTRE DE NEGOCIS TGN SL, i holds no liability per any elss, claim or damage arising per a utilitzar la missa de link, de la informació through it, including other links or website, from interruption in service or access, or from atempts to use or misuse a link, either on logging in the website CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL or when accessing information at other websi website of CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL.

LINKS FROM EXTERNAL WEBSITES

És expressament prohibit enllaçar a aquest lloc de pàgines que contenen propaganda o expressions de racism, xenofobia, pornography, incitement a terrorisme, accions contra els drets humans, o l'altre content que il·licitin o contrari morals i publicistes. In no eventualment shall it be understood or stated that CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL contributs, endorses, promotes, participats in, or has in any way monitored contents de la pàgina where the link appears, no even that it has consented to in , unless express authorisation has been given.

PRIVACY POLICY

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, amb Tax ID number B43674431, acts as holder, facilitator i manager of the contents of this website. Entitat informs users that it fully compliant with the data protection legislation currently in force, especialment with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2017 on la protection of natural persons with regard to the processament personal data i en el free moviment de la seva data, repealing Directive 95/46/CE (General Data Protection Regulation), is law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce.

Amb aquesta regulació, usuaris són informats que totes les dades proveïdes per mitjà de la seva pàgina web (incloent-hi la Private Area) són stored and processed a data processing system which is dules registered in the RGAEPD (General Register of Spanish Data Protection and for which CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és responsible. Aquest data processing és per a purposes handling relationship maintained between both parties, which is protected by law, especially by the Spanish Safety at Work Act and related legislation. Aquest data és confidential i s'utilitza per estricte al legalment establerts purposes en el moment actual. Si desitgeu, podeu accedir, correct, cancel·lar o objectar per processar la vostra data per carregar la Carretera de la Platja, s/n 43893 Altafulla, Tarragona. Per a més informació sobre la Privacy Policy, visiteu el following link Privacy Policy.

INFORMACIÓ ABOUT THE USE OF COOKIES

Cookies mai be used on this website. Permet utilitzar les galetes que improven les serveis que ofereix els clients i els visitants. Per a més informació sobre les galetes de cookies al CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, visiteu la nostra web Cookies Policy.

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL notifiques que l'appropriate security measures s'implementarà en tots els temps a ordenar a proveir llocs web per a informacions i serveis que són suïtable, true i updated. Notwithstanding this, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL reserveu rights to rectify those aspects that mai occasionally and accidentally contain any inaccuracies, outdated information or errors.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL ha obtingut la informació i material inclòs en el lloc de les pàgines que es considerin reliable. Yet, although reasonable measures haurem been per a escriure que tots contents són corrects, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL que no guarneixen les seves accuracy or updating.

Users també cautionen que els contents en aquest lloc web tenen dues ofertes: per informar sobre la qualitat, situació, serveis i rates, a oferir sales de serveis que proveeixen d'aquest legal notícia i altres legals texts en aquest website.

REGARDING TECHNICAL ASPECTS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL declinis all responsibility per any interrupcions o malfunction of serveis or Internet contents, whatever the cause mai be. Neither és CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL responsible per any network outages, els informacions dels seus outages, temporals els electricitat or any indirecte damage caused les Users per reasons mitjançant el control CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no és representat o guarint que els serveis o contents es poden interrompre o errors sense problemes, que els defectes s'han corregit, o que el website o el server s'havien de comprar els virus o no sense perjudicar el fet que el CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL s'aconsegueix els seus millors èxits a l'avoid els seus incidents. Amb l'event que les persones tenen certes decisions o undertakes actions basades en la informació incloses en l'any de les pàgines web, comprovant la informació de totes les altres pàgines que es recomanen.

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

El contingut provided per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, és el contingut de les publicacions en línia mitjançant els seus webpages, constitueix un treball d'acord amb la legislació en intel·lectual properties, i és la seva protegència de les normes internacionals i convencions aplicables a aquest subject.

És prohibit de reproduir, distribuir, publicar comunicacions, transformar, fer available, o in any other way publicly exploit aquestes webpages o contingut i informació herein, sense prior express written consent of CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Accordingly, all the contents on de diversos webs, especialment regarding designs, texts, graphics, logotips, icons, buttons, programari, brand names, trademarks, industrial designs, or any other signs susceptible de beure used industrially i commercially, are subject to intel·lectual property rights of CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL or of third-party owners que ha d'authorised les seves incloses en els diversos webs.

All contents, pictures, forms, opinions, indexs i altres formals displays que són part de les webpages, així com el programari requerit per a tot el que és operatiu i per a la seva, constitueix el treball en el copyright sense i és el problema protegit per la international conventions and the national intellectual property laws that are applicable. Failure to comply with aquestes provisions involves la commissió de seriós ilegal acts and prosecution under civil and criminal law.

Any act whereby Users of services or contents exploit or make commercial use, directly or indirectly, either in whole or in part, of any of the contents, images, forms, indexs and other formal expressions included on the webpages, without previous written con from CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, is prohibited.

More specifically, però no exhaustively, els following acts són prohibits: reproducing, distributing, exhibiting, transmitting, broadcasting, issuing in whatever form, storing in either hardware or software (eg floppy disks or hard disk), digitising or making those those within the authorised by CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, as well as translating, adapting, arrenging or any other way of modifying les seves opinions, imatges, formes, indexs i altres formals expressions poden ser disponibles per a les persones mitjançant les seves activitats són subjectes a la legislatura applicable per a la intel·lectual, la indústria o la protecció de la imatge.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és gratuït per accedir a la pàgina web, a productes i serveis oferts a través, com a resultat de la publicació d'opinions, remarks, imatges o comentaris que els usuaris subministren mitjançant email.

Accordingly, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és apply, if deemed appropriate, notwithstanding la sola i exclusiva responsibility de la User, necessary filtres en ordenar avoid expressions en les seves webpages d'any content o opinion regarded as rac, , defamatory or that, in any matter, promotes violence or dissemination of clearly illegal or harmful content.

És understood, thos users submitting remarks, opinions and comments via email a la suggestion section on webpages CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, unless otherwise expresed en true unmistakable way, wherever possible du a la natura de les serveis are authorising CENTRE DE NEGOCIS TGN., SL to reprodueix, distribueix, exhibit, transmet, broadcast, issue in whatever format, store in hardware or software (eg hard disk or floppy disks), digitise, make available from databases belonging to CENTRE TGN, SL, translate, adaptat, arranjament o modify en any other way such remarks, opinions o comentaris, per a long as la protecció de copyright es established by law.

It equally understood que aquesta authorisation és granted per free, i les persones, que simplement submitting els seus remarks, opinions o comentaris via email, are declining any claim per remuneració de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Com a set dels previs grafs, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és també authorised per dur a terme modificacions o alteracions als seus remarks, opinions o comentaris, a ordenar que s'adapti a les necessitats d'editorial format de webpages, sense aquest any any estimat. to the copyright moral faculties which Users might have of them.

Utilitzeu any technical, technological or software resources by virtue of which a third party could benefit, directly or indirectly, with or without profit, from each and every one of the contents, forms, indexes and other formal expressions which are part of webpages or of the effort made by CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per a its functioning, is prohibited.

More specifically, it està prohibit establir enllaços, frames o similars connections a les webs del CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense previs exprés que consenteixen THE CLIENT. Any violacions de terminis hereof shall be deemed as damage to the legitimate Intellectual Property rights held by CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL a les webpages i contents on them.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL shall assumeix no liability whatsoever per any consequences of les aforesaid behaviours i actions, i shall assumeix no liability whatsoever per contents, serveis, productes, etc. , hyperlinks, framing or similar connections from the websites of CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Utilitzeu any technical, technological or software resources by virtue of which a third party could benefit, directly or indirectly, with or without profit, from each and every one of the contents, forms, indexes and other formal expressions which are part of webpages or of the effort made by CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per a its functioning, is prohibited.

More specifically, it està prohibit establir enllaços, hyperlinks, framings o similars connections a les webs del CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense previs express written consent a THE CLIENT. Any violacions de terminis hereof shall be doemed as damage to the legitimate Intellectual Property rights held by CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per a webpages i contents on them.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL shall assumeix no liability whatsoever per any consequences of les aforesaid behaviours i actions, i shall assumeix no liability whatsoever per contents, serveis, productes, etc. , hyperlinks, framing or similar connections from the websites of CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL