Avís Legal

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, proveïda de CIF B43674431, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa els Usuaris que compleix la normativa de protecció de dades vigent, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social del ResponsableCIF
CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLB43674431
Adreça:
Carretera de la Platja, s/n
Població:Codi Postal:
Altafulla43893

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per CENTRE DE NEGOCI TGN, SL. al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o del intent d'usar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar-se a la web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió , excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, proveïda de CIF B43674431, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa els Usuaris que compleix la normativa de protecció de dades vigent, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l'Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del qual n'és responsable CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitgeu podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Carretera de la Platja, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, si us plau adreceu-vos al següent enllaç Política de Privadesa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden fer servir cookies. La finalitat de les cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l'ús de les cookies per part de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL adreceu-vos a la nostra Política de cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el que preveu el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui causar als Usuaris per causes alienes a CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius , sens perjudici que CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o fes accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i el consentiment previ i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició de els Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple , disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

D'acord amb allò assenyalat al paràgraf anterior, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin tenir sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de lesforç portat a terme per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit qualsevol enllaç, frame o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'EL CLIENT. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa mitjançant banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de lesforç portat a terme per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'EL CLIENT sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa mitjançant banners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL